+47 91809270 cecilie@dinsamtale.no
Cecilie Kollsete

Cecilie Kollsete

Familieterapeut

Du vil møte…

en familieterapeut som elsker den gode samtalen med mennesker, og som er opptatt av at deres historier skal bli hørt. Bak terapeuten finner du en småbarnsmamma som er gift og bor på Saksvik utenfor Trondheim, som ellers forsøker å fange opp de små øyeblikkene i livet som fargelegger en travel hverdag.

Erfaring:

Familieterapeut ved barne og familietjenesten i Malvik Kommune

Familierådskoordinator i barnevernstjenesten via BUFETAT

Utdanning:

Familieterapeut (Diakonhjemmet Høgskole, Oslo)

Sykepleier (Høgskolen i Sør-Trøndelag)

Kurs:

Workshop i narrativ praksis (Vancoover school for Narrative Therapy)

Foreldreveiledningskurs ICDP (Familievernkontoret i Sør-Trøndelag)

 

Medlem av: Norsk forening for familieterapi & Norsk sykepleierforbund